Om man startar ett företag och gör en ny webbplats så är det viktigt att komma ihåg att också sökmotoroptimera den. Det är ingen mening att ha en ny snygg site om inte kunderna kan hitta den, eller hur? Förutom att ge varje sida en unik title och meta description så finns det några andra saker som man ska tänka på.

När man är nybörjare och ser över en webbplats ur ett SEO-perspektiv så kan det till exempel vara lätt att glömma att se över hur bilderna är döpta. Det är dock av största vikt om man vill ha en chans att dyka upp i bildsöket hos Google eller någon av de andra sökmotorerna. Google blir hela tiden smartare och får nya funktioner, men sökmotorn har fortfarande inte lärt sig att förstå vad bilder föreställer och det är därför viktigt att tala om det för den. Informationen är hämtat från en webbyrå i Gävle som kan SEO.

Det finns fyra olika saker som man ska tänka på att göra när man lägger upp en bild, men främst två av dem är viktiga för sökmotoroptimeringen och det är filnamnet och alt-texten. 

Filnamnet är det som talar om för Google vad bilden föreställer. Använd bindestreck istället för mellanslag och använd aldrig understreck. Google kan nämligen inte läsa ut understreck och skriver därför ihop orden. Om det saknas information på sidan där bilden har publicerats så kommer Google att visa filnamnet som förklaring för vad den handlar om.

Sedan ska alt-texter läggas in för varje bild. Alt-texter är längre förklaringar om vad bilden föreställer. Det är den som ibland dyker upp när man för muspekaren över en bild. Det är också den som läses upp av skärmläsare som synskadade ibland använder. Sådana texter är alltså bra att använda både ur ett användarperspektiv och för SEO.

De två andra texterna som ska läggas in är title-text och caption. Titlen är texten som kommer att visas som rubrik för bilden på sidan. Caption-texten är den text som berättar för besökaren vad bilden föreställer. Med andra ord så kan den jämföras med bildtexten som dagstidningar använder.

Titles och captions för bilder berättar, tillsammans med den övriga texten på sidan, för Google om vilket sammanhang som bilden dyker upp i. Det avgör vilken sökning den kommer att visas i och vilken placering den kommer att få. Det är därför viktigt att lägga några minuter extra på att lägga till den informationen när man laddar upp en bild.

 

 

Privacy Policy