Canvas har snabbt blivit ett mycket populärt material att trycka fotografier på. Materialet har används under lång tid av konstnärer att måla på men möjligheten att trycka (för konsumenter) har vuxit sig stor senaste tio åren.

En av orsakerna till dess popularitet i inredningssammanhang är priset. I och med att fler efterfrågar denna produkt har konkurrensen ökat samtidigt som tekniker som håller nere priserna utarbetats. I jämförelse mot att göra en förstoring av ett traditionellt foto är canvas överlägsen prismässigt. Men även om priset är bättre så är det knappast denna orsak som är den största.

Den andra stora fördelen handlar om att tavlan inte kommer att generera några reflexer. Ett större foto har ofta en glasskiva framför sig för att skydda fotot. Det räcker med att någon sätter ett finger på fotografiet för att fettfläckar ska uppstå och dessutom är det betydligt snyggare med glasskiva än utan i de fall man har ram. Men nackdelen är de reflexer som kan uppstå, något man slipper med canvas.

Men det är inte bara glasskivan som man slipper utan även hela ramen. De allra flesta canvastavlor är nämligen monterade direkt på ramstrukturen. Det är det snyggaste alternativet och canvas står sig mycket bra själv utan att behöva ramas in.

Tack vare detta är enkelheten något som väger mycket tungt. Utan reflekterande glas och utan tavelram är canvas mycket enkelt men samtidigt så framträdande. Just dessa två orsaker nämns även i photography-news.com.

I valet mellan traditionell tavla eller canvas bör man även ställa sig frågan var den ska sitta samt vad motivet ska bestå av. På en stor tom vägg kan det vara mäktigt med ett familjefoto som är inramat och belyst med tavelbelysning. Men det kräver också att motivet ska ta så stor plats av väggytan som det gör.

En inramad tavla tar både större plats och kräver även att man inte har något annat uppsatt allt för nära. Med canvas är det något enklare. Utan ram tar den inte lika stor plats samtidigt som motivet kan i stort sett föreställa vad som helst. Det är tydligt att det gamla uttrycket ”Simple is Beauty” stämmer lika bra inom mode som inom inredning. Canvas är enkelt men ser vackert ut. Det är som sagt det som är dess styrka.

En del väljer även att inte använda sig av egna fotografier vid canvastryck utan utnyttjar något av de motiv som företagen inom denna bransch erbjuder. En del företag erbjuder enbart eget tryck medan andra utöver detta val även har ett stort utbud av valbara motiv. Ett exempel är canvasofsweden.se som erbjuder mängder av alternativ för de som inte har eget motiv som ska tryckas. Mer info om utbudet ses på hemsidan.

Privacy Policy